GUIDE ON THE SIDE
GUIDE ON THE SIDE é unha ferramenta de formación en liña para o uso dos recursos electrónicos das bibliotecas que compoñen o Sistema Universitario de Galicia.


Clique no logotipo da súa universidade para acceder ó listado ...


FIADOR da Universidade de A Coruña
Universidade de
A Coruña
FIADOR da Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de
Santiago de Compostela
FIADOR da Universidade de Vigo
Universidade de
Vigo
FIADOR de BUGalicia
Consorcio
BUGalicia

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou en Facebook / Twitter     |     BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia